Sprzedaż mieszkań komunalnych najemcom lokali

Wymagane dokumenty:

Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Rozwoju Gospodarczego, II piętro, pokój nr 24

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

Procedura sprzedaży trwa około 100 dni

Podstawa prawna:

1). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm.)
2). Uchwała Nr XLIV/477/10 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 października 2010 roku, w sprawie udzielenia bonifikaty prze sprzedaży nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

W sprawach spornych Wójt Gminy Giżycko

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Katarzyna Czepaniewska, Magdalena Kwiecień

Telefon kontaktowy : Katarzyna Czepaniewska, tel. 87 429 99 80, Magdalena Kwiecień, tel. 87 429 99 79

Uwagi

Sprzedaż lokalu może nastąpić tylko na rzecz najemcy lokalu ( najemca - osoba, z którą zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego lub współmałżonek).
Umowa najmu na czas nieokreślony.

Jednostka prowadząca