Sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Wymagane dokumenty:

Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Rozwoju Gospodarczego, II piętro, pokój nr 24

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

Procedura dotycząca sprzedaży trwa około 100 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Magdalena Kwiecień

Telefon kontaktowy : Magdalena Kwiecień, tel. 87 429 99 79

 

Jednostka prowadząca