Dzierżawa nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Giżycko

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowych

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz.2603 tekst jednolity)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Katarzyna Czepaniewska

Telefon kontaktowy : Katarzyna Czepaniewska, tel.(0 87) 429-99-80

Adres e-mail : katarzyna.czepaniewska@ugg.pl

Uwagi

Wydzierżawienie nieruchomości gruntowych następuje w drodze przetargu. Na okres dzierżawy powyżej trzech lat wymagana jest uchwała Rady Gminy Giżycko.

 

Jednostka prowadząca