Zawiadomienie o użyciu wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie

Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie (wzór do pobrania poniżej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Zawiadomienie należy złożyć, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych u właściwego terytorialnie wójta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : 87 429 99 69

Adres e-mail : promocja@ugg.pl

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki