Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu
niebędącym obiektem hotelarskim

Miejsce złożenia dokumentów:

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty:

Za zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącym obiektem hotelarskim – 17 zł.
Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej przelewem na konto UG: PKO BP 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039 

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, do 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 187 z późniejszymi zmianami).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 22 poz 169 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Jednostka prowadząca