Wpis / zmiana wpisu / wykreślenie wpisu / zawieszenie wpisu / wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu / zawieszenia wpisu / wznowienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na wniosku CEIDG-1

Miejsce złożenia dokumentów:

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty:

Wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Od dnia 01 lipca 2011 roku wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) można dokonać samodzielnie w serwisie firma.gov.pl lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Giżycko.
Jak działa CEIDG można zobaczyć w prezentacji pod adresem: www.youtube.com/user/CEIDG

 

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia
2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem
jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w
przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.


Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności
gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient
otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.
Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również
w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż
firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Jednostka prowadząca