„Wyspy na jeziorze Mamry i Kisajno"

215,35 ha ornitologiczny, kolonie kormoranów