„Torfowisko Spytkowo"

3,7 ha florystyczny z wierzbą lapońską