„Perkuny"

Okolice Pierkunowa 2,9 ha, Florystyczny, torfowiska wysokie z rosiczką okrągłolistną